SUZUKI SWIFT


 ราคา SUZUKI SWIFT

 SWIFT GA CVT

499,000 บาท

 SWIFT GL CVT

536,000 บาท

 SWIFT GL MAX EDITION

541,000 บาท

 SWIFT GLX CVT

609,000 บาท

SWIFT GLX- Navi CVT

629,000 บาท

สี
Ablaze Red Pearl
Speedy Blue Metallic
Pure White PearlStar Silver Metallic
Mineral Gray Metallic
Super Black Pearl
 * Pure White Pearl (ZYG) เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท * สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ภายนอก


ภายใน


สมรรถนะ


ความปลอดภัย


ข้อมูลทางเทคนิค