SUZUKI SWIFT


ราคา

SUZUKI SWIFT GA CVT

499,000 บาท

SUZUKI SWIFT GL CVT

536,000 บาท

SUZUKI SWIFT GLX CVT

609,000 บาท

SUZUKI SWIFT GLX- Navi CVT

629,000 บาท


สี

Ablaze Red Pearl
Speedy Blue Metallic
Pure White Pearl
Star Silver Metallic
Mineral Gray Metallic
Super Black Pearl
* Pure White Pearl เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท
* สีของรถที่ปรากฎในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ภายนอก

ภายใน