SUZUKI CELERIO


ราคา

SUZUKI CELERIO GA MT

363,000 บาท

SUZUKI CELERIO GL CVT

443,000 บาท

SUZUKI CELERIO GLX CVT

472,000 บาท


สี

Pure White Pearl
Ablaze Red Pearl
Mineral Gray Mettallic
Super Black Pearl
* Pure White Pearl เพิ่มเงินจำนวน 3,000 บาท
* สีของรถที่ปรากฎในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ภายนอก

ภายใน