SUZUKI ERTIGA

ราคา SUZUKI ERTIGA

ERTIGA GL AT

659,000 บาท

ERTIGA GX AT

725,000 บาท

สี

Pearl Burgundy Red
(ZLL)

Pearl Radiant Red
(ZKB)

Pearl Snow White
(ZQZ)

Metallic Magma Gray (ZYZ)

Cool Black Metallic
(ZBD)

* Pearl Snow White (ZQZ) เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท
* สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ภายนอก


ภายใน


สมรรถนะ


ความปลอดภัย


ข้อมูลทางเทคนิค