SUZUKI CELERIO

ราคา SUZUKI CELERIO

 CELERIO GA MT

318,000 บาท

 CELERIO GL CVT

398,000 บาท

CELERIO GX CVT

427,000 บาท

สี

Pure White Pearl
Ablaze Red Pearl
Mineral Gray Mettallic
Super Black Pearl

* Pure White Pear 1 เพิ่มเงินจำนวน 3,000 บาท

* สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ภายนอก


ภายใน


สมรรถนะ


ความปลอดภัย


ข้อมูลจำเพาะ