SUZUKI CARRY

ราคา SUZUKI CARRY

SUZUKI CARRY

385,000 บาท

สี


White (26U)

 * สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ภายนอก

ภายใน

สมรรถนะ

ความปลอดภัย

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค