ALL NEW SUZUKI XL7

ราคา SUZUKI XL 7

XL7 GLX

779,000 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาพิเศษเฉพาะช่วงแนะนำ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
Rising Orange Pearl Metallic
(ZZY)
Metallic Magma Gray
(ZYZ)
Pearl Snow White
(ZQZ)
Cool Black Metallic
(ZBD)
 * Pearl Snow White (ZQZ) เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท
 * สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ภายนอก


ภายใน


สมรรถนะ


ความปลอดภัย

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค