SUZUKI SWIFT


ราคา SUZUKI SWIFT

 SWIFT GA CVT

499,000 บาท

 SWIFT GL CVT

536,000 บาท

 SWIFT GL SPORTS EDITION

541,000 บาท

 SWIFT GLX CVT

609,000 บาท

SWIFT GLX- Navi CVT

629,000 บาท

สี

Ablaze Red Pearl
Speedy Blue Metallic
Pure White Pearl
Star Silver Metallic
Mineral Gray Metallic
Super Black Pearl

 * Pure White Pearl (ZYG) เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท

 * สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ภายนอก


ภายใน

สมรรถนะ

ความปลอดภัย

ข้อมูลทางเทคนิค