SUZUKI SWIFT


ราคา

SUZUKI SWIFT GA CVT

499,000 บาท

SUZUKI SWIFT GL CVT

536,000 บาท

SUZUKI SWIFT GL SPORTS EDITION

541,000 บาท

SUZUKI SWIFT GLX CVT

609,000 บาท

SUZUKI SWIFT GLX- Navi CVT

629,000 บาท


สี

Ablaze Red Pearl
Speedy Blue Metallic
Pure White Pearl
Star Silver Metallic
Mineral Gray Metallic
Super Black Pearl
* Pure White Pearl เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท
* สีของรถที่ปรากฎในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ภายนอก

ภายใน