SUZUKI ERTIGA


ราคา

SUZUKI ERTIGA GL AT

659,000 บาท

SUZUKI ERTIGA GX AT

725,000 บาท


สี

 • Pearl Burgundy Red
  (ZLL)
 • Pearl Radiant Red
  (ZKB)
 • Pearl Snow White
  (ZQZ)
 • Metallic Magma Gray (ZYZ)
 • Cool Black Metallic
  (ZBD)
* Pearl Snow White (ZQZ) เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท
* สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ภายนอก

ภายใน

สมรรถนะ

ความปลอดภัย