SUZUKI CIAZ


ราคา

SUZUKI CIAZ GL MT

523,000 บาท*

SUZUKI CIAZ GL CVT

559,000 บาท*

SUZUKI CIAZ GLX CVT

625,000 บาท*

SUZUKI CIAZ RS CVT

675,000 บาท*สี

Pure  White Pearl (ZYG) 

Ablaze Red Pearl  (ZTW)
*เฉพาะรุ่น GLX,RS
Super Black Pearl (ZTT)
Dignity Brown Pearl Metallic (ZQU)
*เฉพาะรุ่น GL,GLX
Mineral Gray Metallic (ZTU)
*เฉพาะรุ่น GL,GLX
Star Silver Metallic (ZTS)
*เฉพาะรุ่น GL,GLX


* Pure White Pearl (ZYG) เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท
* สีของรถที่ปรากฎในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ

ภายนอก

ภายใน

สมรรถนะ

ความปลอดภัย