SUZUKI CARRY


ราคา

SUZUKI CARRY

385,000 บาท


สี

 

White (26U)

*สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ


ภายนอก


ภายใน

สมรรถนะ

ความปลอดภัย

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค