ชำระด้วยเช็ค


และนำเข้าบัญชี "บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด"

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 298-3-02828-9