การหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1% นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
  • ทางเราจะจัดส่งใบกำกับภาษีให้ท่านเมื่อได้รับเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง
  • (กรณีไม่ได้แจ้งรายละเอียดในการออกใบกำกับภาษีและส่งหัก ณ ที่จ่าย ทางเราจะออกย้อนหลังใบเสร็จได้ 1 เดือนเท่านั้น)

ที่อยู่ในการออกหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 237 หมู่ 13 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

โทร. 043-777456 โทรสาร. 043-777929

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0445554000564