ชำระค่าบริการด้วยตัวเอง

ชำระเงินสดหรือตัดบัตรเครดิต ผ่านพนักงานหน้า Counter ได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม

ชำระด้วยเช็ค

ชำระด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม "บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด

เรียนรู้เพิ่มเติม

การโอนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี "บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด" (Areemit Autosales Co.,Ltd)

เรียนรู้เพิ่มเติม

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

กรณีต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ยอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

เรียนรู้เพิ่มเติม